Vedförsäljning

Välj först om du vill ha nyklyvd eller torr ved. För närvarande säljer vi endast torr ved. Den torra veden levereras på försommaren.